Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)
Почетна Theory of Plates and Shells
Теорија на плочи и лушпи PDF Print E-mail
There are no translations available.

Студии:
  Студии по градежништво
Вид на студии:
  Додипломски студии  
     
Носител:
  доц. д-р Грозде Алексовски
     
Фонд на часови:
  ?+?
     
ECTS кредити:
  /
     
Опис:
   
     
Литература:
Last Updated on Tuesday, 17 February 2009 20:44