Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)
Почетна Seismic Design of Structures
Асеизмичко проектирање PDF Print E-mail
There are no translations available.

Студии:
  Студии по градежништво
Вид на студии:
  Додипломски студии  
     
Носител:
  Проф. д-р Елена Думова Јованоска
     
Фонд на часови:
  2+2
     
ECTS кредити:
  /
     
Опис:
  Вовед, Штети од земјотреси, Природа на земјотресите, Сеизмички хазард и ризик, Концепти за асеизмичко проектирање конструкции, Прописи за асеизмичко проектирање, Актуелни македонски прописи, Прописи за асеизмичко проектирање, Европски прописи (Eurocode 8), Филозофија на проектирање, Моделирање на земјотресното дејство, Прописи за асеизмичко проектирање (EC 8), Основни концепти и анализи, Асеизмичко проектирање на згради, Асеизмичко проектирање на А.Б. конструкции, Асеизмичко проектирање на ѕидани конструкции, Базна изолација 
     
Литература:
  Скрипта-Асеизмичко проектирање, Проф. д-р Елена Думова-Јованоска
Last Updated on Tuesday, 17 February 2009 21:06