Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)
Почетна News Информации - Резултати од анкетата за онлајн настава на катедрата
- Резултати од анкетата за онлајн настава на катедрата PDF Print E-mail
There are no translations available.

naslovna

Имајќи предвид дека онлајн наставата претставуваше и наш прв обид да спроведеме комплетно дигитално издание на предметите што ги нуди Катедрата, изработивме анонимен прашалник.

Прашалникот беше дистрибуиран до студентите кои ги слушаат предметите од катедрата во летниот семестар 2019/2020 преку системот за учење Canvas и преки електронска пошта.

Анонимната анкета ја пополнија 154 студенти од приближно 300 студенти запишани на предмети од катедрат. Општи податоци за бројот на анкетирани и негова распределба е даден во продолжение.

fig1

Распределбата на анкетирани студенти по предмети
(збирот на поединечните бројки е поголем од 154 бидејќи дел од студентите слушаат истовремено два или три предмети од Катедрата)

fig2

Приближна распределба на анкетирани студенти по студиски години

(прв циклус на студии од студиска програма градежништво и втор циклус на студии од студиска програма по градежништво, модул конструкции)

 

Резултати од анкетни прашања изразени во проценти

Прашање 1 : Искуство со online настава
Прашање 2 : Сметам дека online наставата по предметот во тек на семестарот беше организирана
Прашање 3 : Сметам дека online наставата по предметот помогна да се совлада материјалот:
Прашање 4 : Сметам дека Online тестирањето овозможи реална слика на знаењето на студентите:
Прашање 5 : Сметам дека при Online тестирањето студентите користеа „нечесни игри" (препишувања, користење на трети лица при полагањето)
Прашање 6 : Сметам дека има поволни услови да се организира и одржи online испитна сесија по предметот на сличен начин

fig3

Рекапитулар на коментари и впечатоци на анкетираните студенти

fig4

 

Last Updated on Tuesday, 19 May 2020 19:18