Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)
Почетна Courses Modelling Engineering Structures
CAD ориентиран софтвер PDF Print E-mail
There are no translations available.

Студии:
Студии по градежништво
Вид на студии:
Додипломски студии - изборен
Носител:
Доц. д-р Сергеј Чурилов
Фонд на часови:
2+2
ECTS кредити:
4
Условеност:
-Информатика
Опис:
2D AutoCAD околина, координати, подесувања, основни команди за цртање. Команди за цртање, модифицирање на цртеж, движење низ цртеж. Напредни команди за цртање, команди за форматирање, селектирање и внесување текст. Работа со слоеви, управување со слоеви. Котирање, форматирање, стилови. Формирање региони, работа со региони, инженерско пресметување. Шрафури, работа со шрафури, примена. Блокови, формирање и работа со блокови, атрибути, работа со атрибути, блокови и атрибути.

 

3D AutoCAD околина, трансформација на 2D во 3D објекти, погледи во 3D, цртање едноставни 3D површини. Кориснички координатни системи. Solid објекти, работа со solid објекти, својства. Печатење.

Литература:
- AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 Bible
- AutoCAD 2005 for Dummies
- Авторизирани предавања, доц. д-р Сергеј Чурилов, Градежен факултет, Скопје, 2014 (презентации)
Last Updated on Tuesday, 25 February 2014 09:22