Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)
Почетна Новости Новости на катедрата - Гостување од ИЗИИС-Скопје

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk/images/stories/temp/c037ef8551011926b725a364b8692660.jpg' for writing: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk/images/stories/temp/3ddcf0c90bf09cf3e00aeb30265acb6c.jpg' for writing: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk/images/stories/temp/58ce342fec36d381cba34eb41b67fa43.jpg' for writing: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk/images/stories/temp/c0f1b5abb876b63da0eb7b9bffe606db.jpg' for writing: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk/images/stories/temp/d74c80701a47c9024a075bc5dc7bd1db.jpg' for writing: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk/images/stories/temp/df0f654e71f92401ae2345ba2d49d1bd.jpg' for writing: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk/images/stories/temp/c27e999f119c37551b1939fa721bf14b.jpg' for writing: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk/images/stories/temp/fafe72a2733c878eed41705c08545f0b.jpg' for writing: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open 'E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk/images/stories/temp/621587c2a2cb57167270fdc0904e651e.jpg' for writing: Permission denied in E:\Inetpub\wwwroot\ktk1.gf.ukim.edu.mk\plugins\content\jwsigpro\sigpro_engine.php on line 42
- Гостување од ИЗИИС-Скопје PDF Печати Е-пошта

Во рамките на предавањата по предметот Асеизмичко проектирање за студентите на додипломски студии на 14. 4. 2009 предавање одржа проф. д-р Зоран Милутиновиќ, Оддел за ризик, управување со кризи и стратегиско планирање од ИЗИИС-Скопје на тема Проценка на сеизмичките опасности и ризици во Абу Даби.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Во рамките на предметот Асеизмичко проектирање 2 за студентите на последипломски студии на 15. 4. 2009 предавање одржа проф. д-р Лидија Крстевска, Оддел за градежни конструкции и материјали, проектирање, анализа и испитување од ИЗИИС-Скопје на тема Амбиент вибрациски тестови на мостови.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Последно освежено на Вторник, 19 Мај 2009 09:55