Интернет историјат на страницата Печати

2009

Од 20 февруари 2009 интернет страницата на Катедрата по Теорија на конструкции (КТК) доби освежување во изгледот и содржините. На неа се наоѓаат најважните информации за активностите на катедрата, а ќе се објавуваат и корисни информации за студентите и истражувачите од областите кои ги покрива катедрата.

За сите дополнителни информации обратете се преку Контакт формуларот.

2007-2009

Од 15 Октомври 2007 почна да функционира интернет страницата на Катедрата по Теорија на Конструкции (КТК).

Тука ќе може да најдете информации за предметите, основен и дополнителен материјал корисен за изработка на сите задолжителни задачи и подготвување на испит за секој предмет. Освен тоа, достапни ќе бидат и информации за изработка на дипломски работи, магистерски и докторски тези, а исто така ќе се објавуваат и во форма погодна за превземање. Изгледот на старата страница може да го видите на долните слики.

 

Стара страница Стара страница