Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)
Почетна Предмети
Општи информации PDF Печати Е-пошта

Наставна дејност - Додипломски студии:

 • Информатика
 • Нумерички методи во градежништвото
 • Статика на линиски конструкции
 • Теорија на плочи и лушпи
 • Динамика на конструкции
 • Ѕидани конструкции
 • Метод на конечни елементи и модели
 • Асеизмичко проектирање
 • Инженерско моделирање
 • CAD ориентиран софтвер
 • Теорија на конструкции (АРХ)

Наставна дејност - Последипломски студии:

 • Нумеричка анализа
 • Современо компјутерско програмирање
 • МКЕ во определување на гранична носивост на АБ конструкции
 • Анализа на конструкции при големи поместувања (геометриска нелинеарност)
 • Однесување на конструкции на динамички товари
 • Метод на конечни елементи
 • Одбрани поглавја од теорија на конструкциите
 • Одбрани поглавја од динамика на конструкциите
Последно освежено на Петок, 22 Мај 2015 08:09