Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)
Почетна Предмети Ѕидани конструкции
Ѕидани конструкции PDF Печати Е-пошта
Студии:
Студии по градежништво
Вид на студии:
Додипломски студии - изборен (група Б, конструктивна насока)
Носител:
доц. д-р Сергеј Чурилов
Фонд на часови:
2+2
ECTS кредити:
4
Условеност:

- Статичка анализа на линиски конструкции

- Градежни материјали

Опис:
Историски преглед на ѕиданите конструкции. Основни принципи на проектирање ѕидарија. Типови на ѕидарија. Механички карактеристики на конститутивните материјали: блокови, малтери. Механички карактеристики на ѕидаријата. Јакост, криви на лом и зависности напрегања-дилатации. Прописи за проектирање ѕидани конструкции (наши прописи, Eurocode 6). Анализа на однесувањето на ѕиданите конструкции под дејство на хоризонтални товари (земјотрес). Зајакнување на ѕиданите конструкции.
Литература:

- Ѕидани конструкции, проф. д-р Елена Думова-Јованоска, Градежен факултет, Скопје, 2006 (скрипта)

- Авторизирани предавања, доц. д-р Сергеј Чурилов, Градежен факултет, Скопје, 2014 (презентации)

Последно освежено на Вторник, 25 Февруари 2014 09:20